På tur med Snorren

Referat fra ture og ekskusioner:

Tur til Søbygaard den 11. september 2011

Sammen med Byhistorisk Forening, Ærøskøbing havde vi arrangeret en tur til Søbygård for at se på den igangværende restaurering af Nordre og Vestre længer. Arkitekt Christina Kjerulff (medlem af Snorrens bestyrelse) havde til sit afgangsprojekt på Arkitektskolen i København valgt at beskæftige sig med Søbygårds historie og den omfattende restaurering, som vi efterhånden kan se en ende på.

Sammen med kommunens bygningssagkyndige og tilsynsførende på projektet, Jess Heinemann fik vi en kyndig og spændende gennemgang af Søbygårds lange historie og  restaureringen, som har afdækket meget, bla. en helt intakt møddingbund, som dukkede op, da store træer bag Nordre længe aht. tagarbejde mv. måtte ryddes, for at de nødvendige maskiner kunne få plads. Spændende var det også at se, hvordan tømrer- og snedkerarbejdet er grebet an.Vi fik også at vide, at "Slottet", som idag mere ligner en nyklassisistisk bygning, i tidligere tider nærmest har lignet Rosenborg Slot, hvor Christina kunne vise os spor fra barokken...Vi sluttede af med en hyggelig kop kaffe med kringle, hvor snakken gik....Merete Nyholm.

Tur til Strynø den 25. august 2013

Sammen med 15 medlemmer, madpakker og 2 både tog vi søndag formiddag kl. 09:30 til Strynø. Her spiste vi vores medbragte mad og blev derefter vist rundt på øen af en lokal guide. Det var et særdeles vellykket arrangement, selv om der var en del vand i håret til de der havde valgt at sejle med åben jolle.

Her er et par af Peter Wegebergs billeder fra turen: