Bestyrelse


Adresseliste – efter seneste generalforsamling 2023

Formand :


Hans Nielsen

2859 1434

hansiweb@me.com

Næstformand :


Tommy Christensen

2427 8139

tommymusik@privat.dk

Kasserer : 


Hasse Kjærsgaard


nybroe@image.dk

Øvrig bestyrelse :


Lene Grønne

2751 2662

lene.groenne@outlook.dk


Jytte Fromberg

2237 8542

fromberg3@gmail.com


Mikkel Kühl

Udpeget af  af Marstal Søfartsmuseum

Observatør

5193 6688
mikkelkuhl@gmail.com


Inga Blom Thomas

Udpeget af 
Ærø Kommune

xxxxxx


xxxxxxxx

  

Suppleanter :


Jens Lindholm

2047 0438

jens.lindholm@outlook.dk